Joys MH poäng + filmer

Lite senare än sina syskon var det igår dags för Joy att göra sitt MH. Runt +25 grader, sol och massor med mygg bjöd kvällen på. Vi gick ut som ekipage nummer 3 vilket gjorde att jag kunde följa med och titta på den första hunden, tack och lov! Sist jag var på ett MH var med Tessie (som nu är 11 år) så det var ett tag sedan sist. Nedan följer filmer och poäng på varje de utom aktivitet (passivitet). Roligast att se var helt klart överraskningen när overallen flög upp. Jag har aldrig sett Joy springa så fort från någonting. Haha! 
1a. Kontakt (hälsning): 4 (vilket betyder: Tar kontkt själv eller besvarar kontaktförsök)

1b. Kontakt (sammarbete): 4 (vilket betyder: Följer villigt med: Engagerar sig i testledaren)
 
1c. Kontakt (hantering): 4 (vilket betyder: Accepterar. Svarar med kontaktbeteende)
 
2a. Lek 1 (leklust):(Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt)
 
2b. Lek 1 (gripande): (Griper tveksamt eller med framtänderna)
 
2c. Lek 1 (gripande och dragkamp): 3 (Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar)

 3a. Förförljande: (startar avbryter innan föremålet) och 4 (startar med högfart, målinriktad- bromsar in vid byte)
 

3b. Gripande: 1 (Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram) och (Griper direkt, släpper)
 
 

4. Aktivitet: 3 (Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar) Filmades inte!
 
5a. Avstånds lek (intresse): (Intresseradm följer figuranten utan avbrott)
 
5b. Avstånds lek (hot/agg.): 1 (Visar inga hotbeteenden)
 
5c. Avstånds lek (nyfikenhet): 5 (Går fram direkt till figuranten utan hjälp)
 
5d. Avstånds lek (leklust): (Griper direkt. Drar emot. Släpper inte)
 

5e. Avstånds lek (samarbete): 3 (Är aktiv med figurant när denne är aktiv)

 6a. Överraskning (rädsla): (Flyr mer än 5 meter)
 
6b. Överraskning (hot/agg.):  1 (Visar inga hotbeteenden)
 
6c. Överraskning (nyfikenhet): 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden)
 
6d. Överraskning (kvarstående rädsla): (Ingen tempoförändring eler undanmanöver)
 
6e. Överraskning (kvarstående intresse): 1 (Visar inget intresse)

 7a. Ljudkänslig (rädsla): 2 (Hukar sig och stannar)
 
7b. Ljudkänslig (nyfikenhet): (Går fram till skramlet utan hjälp)
 
7c. Ljudkänslig (kvarstående rädsla): ( Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen)
 
7d. Ljudkänslig (kvarstående intresse): 1 (Visar inget intresse)

 

 
 
8a. Spöken (hot/agg.): (Visar inga hotbeteenden)
 
8b. Spöken (kontroll): 3 (Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.)
 
8c. Spöken (rädsla): 5 (Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr)
 
8d. Spöken (nyfikenhet): (Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden)
 
8e. Spöken (kontakt): (Besvarar kontakten med figurant) 
 
 9a. Lek 2 (leklust): 5 (Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt)
 
9b. Lek 2 (gripande): 3 (Griper tveksamt eller med framtänderna)
 
10. Skott: 1 (Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd)

RSS 2.0